Nicosia Address Details
Address: 17 D. Loizou Street
Lithrodontas, Nicosia
Telephone: 22542322